Reklama:
Reklama:

Regulamin rozgrywek

 Wyciąg z Regulaminu Elbląskiej Ligi Halowej 2016/2017

 

1. Pole gry

Boisko do gry w piłkę ręczną. Pole gry oznaczone jest liniami. Linie te należą do powierzchni, których są granicami. Pole bramkowe jest równocześnie polem karnym (linia należy do tego pola).

3. Ilość zawodników
Drużyna składa się z nie więcej niż 5-ciu zawodników, jeden z nich jest bramkarzem. Mecz nie może być rozpoczęty, jeśli choć jedna z drużyn ma w swoim składzie mniej niż trzech zawodników oraz nie posiada w swoim składzie bramkarza. Bramkarz może być uczestnikiem gry w polu na całym boisku. Ilość zawodników rezerwowych – 10. Obowiązują tzw. „lotne zmiany”.

W rozgrywkach mogą uczestniczyć zawodnicy niepełnoletni, którzy ukończyli 16 lat (liczy się data urodzenia), po dostarczeniu pisemnej zgody rodziców, na oryginalnym formularzu ELH. Takiego zawodnika należy także odpowiednio zaznaczyć w liście zgłoszeniowej zespołu. Brak zgody rodziców uniemożliwia zawodnikowi udział w rozgrywkach.

W sezonie 2016/2017 w każdym zespole może być zgłoszonych trzech zawodników występujący w III bądź wyższej klasie rozgrywkowej prowadzonej przez PZPN. Za takiego zawodnika uważa się piłkarza który w rundzie jesiennej, poprzedzającej rozgrywki ligi halowej, występował (brał udział w grze) w III bądź wyższej klasie rozgrywkowej. Taki sam przepis dotyczy zawodników grających w ogólnopolskich rozgrywkach futsalowych.

W protokole meczowym mogą być wpisani jedynie zawodnicy, którzy aktualnie biorą udział w zawodach. Dopisanie zawodnika możliwe jest także w trakcie meczu.

Zachowanie zawodników rezerwowych:

- siedzą na ławce rezerwowych, nie komentują decyzji sędziowskich.

Jeżeli zawodnik rezerwowy popełnia przewinienie na placu gry karane żółtą kartką - należy bezzwłocznie wykluczyć tego zawodnika z gry (czerwona kartka).
Bramkarz może zmieniać się z bramkarzem rezerwowym pod warunkiem, że:
- sędzia został poinformowany przed dokonaniem zmiany, zmiana została dokonana podczas przerwy w grze.

Jeśli bramkarz w czasie trwania gry zmieni się funkcją z bramkarzem rezerwowym bez zgody sędziego to:
- gry nie przerywa się, obydwu zawodników należy upomnieć (żółte kartki) podczas najbliższej przerwy w grze.

Dopuszczalne są także zmiany „lotne” bramkarza na zawodników. Taka zmiana nie musi być sygnalizowana sędziemu i może być dokonana pod warunkiem że:

- zawodnik wchodzący posiada odpowiedni ubiór (narzutkę);

- zawodnik przy tzw. zmianie „lotnej” przejmuje wszystkie funkcje bramkarza;

- zmiana powrotna może nastąpić tylko między zawodnikami, którzy dokonali zmiany.

W przypadku bramkarzy przepis o jednym podaniu nie obowiązuje na połowie przeciwnika, gdzie bramkarz może wymieniać tyle podań ile zechce (traktowany jest jak każdy inny zawodnik).

 

4. Ubiór zawodników

Zawodnik nie może uczestniczyć w meczu mając na sobie przedmioty mogące zagrażać zdrowiu  uczestników gry np.: okulary, pierścionki, sygnety, łańcuszki, zegarki itp. W przypadku specjalistycznych okularów zawodnik będzie dopuszczony do gry w momencie złożenia specjalnego oświadczenia.

 

6. Czas trwania gry
Mecz trwa 30 minut (dwie połowy po 15 minut).
Czas trwania przerwy między częściami zawodów nie może przekroczyć 5 min.

Każdy mecz rozpoczyna i kończy gwizdek sędziego. Syrena sygnalizuje jedynie arbitrowi o upłynięciu czasu gry ale nie powoduje zakończenia meczu.
Sędzia zobowiązany jest zatrzymać czas gry na skutek:
- usuwanie z pola gry i jego najbliższego otoczenia osób nieupoważnionych;
- konieczność wymiany uszkodzonego elementu pola gry (bramka, oświetlenie itp.);
- pomocy medycznej kontuzjowanemu zawodnikowi.

Czas zatrzymuje sędzia techniczny tylko i wyłącznie na wyraźne polecenie sędziego boiskowego.

 

 

8. Zdobycie bramki
Bramka jest zdobyta, gdy piłka całym swoim obwodem przekracza linię bramkową pomiędzy słupkami bramkowymi i pod poprzeczką.
Bramka może być zdobyta z:
- akcji, rzutu karnego, rzutu karnego przedłużonego, rzutu wolnego bezpośredniego, rzutu z rogu,  bezpośrednio z rozpoczęcia gry ze środka boiska.
Bramka nie może być zdobyta bezpośrednio z:
- rzutu sędziowskiego, rzutu wolnego pośredniego, jeśli piłka wpadnie (bezpośrednio) do bramki wykonawcy rzutu, rzutu wolnego pośredniego, rzutu od bramki, wrzutu (kopnięcia z autu), rzutu ręką przez bramkarza.

 

9. Gra niedozwolona i niewłaściwe postępowanie
Piłka halowa jest praktycznie grą bezkontaktową. Każda lekkomyślność, każde użycie nieproporcjonalnej siły będzie karane rzutem wolnym bezpośrednim (lub karnym, jeśli przewinienie miało miejsce w polu bramkowym - karnym).
Atak wślizgiem - jeśli nastąpi w zasięgu gry - jest niedozwolonym sposobem walki o piłkę i karany jest rzutem wolnym bezpośrednim.

Należy pamiętać, że gra wślizgiem „jest dozwolona” pod warunkiem, że nie następuje ona przy przeciwniku, nie naraża innego zawodnika na odniesienie „chwilowej” kontuzji. Sędziowie w tym przypadku będą ”tolerancyjni” i tylko oni będą decydowali, kiedy taka gra jest dozwolona, a kiedy nie. Jeżeli sędzia przerwie grę za wślizg to nakaże wznowić grę rzutem wolnym bezpośrednim i to przewinienie jest wliczane do kumulowanych przewinień. Natomiast jeśli wślizg nastąpi w polu karnym, to sędzia podyktuje rzut karny, który jednak nie jest wliczany do przewinień kumulowanych.

 

10. Kary indywidualne i drużynowe
Zawodnik musi być napomniany żółtą kartką, za następujące zachowanie:

- sugerowanie słowne w sposób ostentacyjny i poprzez gesty np. rękami naśladujące i wyobrażające sugestie pokazania kartki dla zawodnika drużyny przeciwnej;

- podważanie decyzji sędziego poprzez gestykulację lub podbieganie w kierunku sędziego;

- otaczanie sędziego, uniemożliwiające np. natychmiastowe udzielenie kary indywidualnej;

- jest winny niesportowego zachowania;

- słownie narusza przepisy gry;

- uporczywie narusza przepisy gry;

- opóźnia wznowienie gry;

- nie zachowuje wymaganej odległości od piłki podczas wykonywania rzutu z rogu, autu lub rzutu wolnego;

- wchodzi lub powraca na pole gry bez zgody sędziego;

- uniemożliwienie szybkiego wznowienia gry z: wrzutu, rzutu z rogu, rzutu wolnego (bezpośredniego, pośredniego);

- stanie przy piłce, skakanie przed przeciwnikiem próbującym wznowić grę, rozpraszanie przeciwnika poprzez machanie przed nim rękoma, słowna prowokacja.

Zawodnik musi być wykluczony z gry (czerwona kartką), jeżeli:
- zachowuje się gwałtownie agresywnie;

- pluje na przeciwnika lub inną osobę;

- pozbawia drużynę przeciwną realnej szansy do zdobycia bramki, popełniając przewinienie karane rzutem wolnym lub rzutem karnym;

- używa ordynarnego, obelżywego, obraźliwego języka i (lub) gestów (za takie zachowanie organizator może nałożyć na zawodnika karę finansową);

- otrzymuje drugie upomnienie (żółta kartka) w tych samych zawodach;

- jeżeli zawodnik ponadnormatywny przerywa akcję, to takie przewinienie zaliczane jest do fauli kumulowanych;

- gdy uczestnik zawodów spożywa alkohol w czasie meczu, bądź uczestniczy w zawodach pod wpływem alkoholu, traci ubezpieczenie i ponosi karę czerwonej kartki, która skutkuje karą 3 meczy i grzywną minimum 100 złotych.

Zawodnik grający lub zawodnik rezerwowy wykluczony z gry (czerwona kartka) nie może zajmować miejsca na ławce dla zawodników rezerwowych. Po wykluczeniu zawodnik udaje się do szatni. Zespół gra w osłabieniu przez 3 min. (jeżeli ukarany został zawodnik przebywający na boisku).  Dopiero po tym czasie drużyna osłabiona uzupełnia skład o jednego zawodnika. Stracona bramka/ki nie powodują uzupełnienia składu przed upłynięciem kary. Na ławce rezerwowych nie może przebywać zawodnik, który został odsunięty od gry w jednym bądź kilku meczach.

Zawodnik z 3 bądź wyższej ligi, ukarany odsunięciem od gry, nie może być wykreślony (zastąpiony) na liście danego zespołu przed upływem regulaminowej kary.

Drużyna która w czasie trwania zawodów opuści plac gry, a próby przywrócenia zespołu do gry przez organizatorów nie odniosą skutków (przez 2 minuty), mecz zostaje przerwany i zweryfikowany jako walkower. Ponadto na drużynę zostaje nałożona kara finansowa w wysokości 200 złotych.

Zawodnicy lub zespoły ukarani w poprzednich edycjach ELH czerwonymi kartkami, karami dyskwalifikacji lub finansowymi mogą przystąpić do rozgrywek po upływie nałożonej kary. W przypadku rozpoczęcia nowego sezonu kara liczona jest od momentu zgłoszenia zawodnika do rozgrywek.

 

19. Kary

 

RODZAJ KARTKI

 

KARA MECZOWA

3 żółta kartka
5 żółta kartka
7 żółta kartka
9 żółta kartka

1 mecz
2 mecze
3 mecze
DYSKWALIFIKACJA

Czerwona kartka bezpośrednia za faul taktyczny

Czerwona kartka za niesportowe zachowanie lub inne (opis w protokole)

1 meczOd kary zakazu gry w jednym lub kilku meczach, kary finansowej, do wykluczenia z rozgrywek włącznie.

 

- w przypadku występujących po sobie kolejek (ten sam dzień, bądź sobota - niedziela) żółte kartki rozliczane są dopiero podczas poniedziałkowej lub wtorkowej weryfikacji. Natomiast kartka czerwona bezpośrednio skutkuje zakazem gry w następnej kolejce, także w przypadku jeśli kolejnym meczem będzie spotkanie przełożone. Te same zapisy dotyczą także w momencie wysoce niesportowego zachowania;

- kary finansowe i dyscyplinarne przechodzą za zawodnikiem/zespołem na kolejny sezon.

 

20. Ustala się następujące opłaty:
- czerwona kartka bezpośrednia - 20,00 zł;
- udział nieuprawnionego zawodnika w zawodach karany będzie walkowerem (brak na liście zgłoszeń, kara za kartki itp.) - 20,00 zł;
- pierwszy walkower - 20,00 zł;
- drugi i każdy kolejny walkower – 100,00 zł.

- dyskwalifikacja zawodnika lub zespołu - kara finansowa nałożona przez organizatora.

 

21. Ustala się zasady spadku i awansów:
- w przypadku większej liczby zespołów chętnych do udziału w rozgrywkach w sezonie 2018/2019 i podziału na dwie lub więcej lig, o tym w jakiej lidze zagra dany zespół decyduje miejsce uzyskane na zakończenie sezonu 2017/2018.

 

22. Ustala się zasady transferów:
- każdy z zawodników w czasie trwania ligi może zagrać tylko w jednym zespole. W trakcie trwania sezonu nie przewiduje się transferów/przejścia z jednego zespołu do drugiego.
- zawodnik wykreślony z danego zespołu nie może ponownie zostać dopisany do tej samej drużyny;
- dopisać do zespołu można jedynie zawodnika, który w trwającym sezonie nie brał jeszcze udziału w rozgrywkach Elbląskiej Ligi Halowej;

- dopisanie w każdej z lig nie może odbywać się w trzech pierwszych i trzech ostatnich kolejkach. W pozostałych okienko transferowe jest otwarte;

- dopisanie do listy zawodniczej musi być odnotowane na odwrocie protokołu meczowego i zgłoszone sędziemu technicznemu przed rozpoczęciem meczu;

- na liście zgłoszeniowej drużyny może znajdować się nie więcej niż 15-tu zawodników. Dopisanie kolejnych zawodników może nastąpić po uprzednim wykreśleniu z listy odpowiedniej liczby zawodników.

 

 

26. Inne:

Na żądanie organizatora uczestnik jest zobowiązany do okazania dowodu tożsamości ze zdjęciem. Wszelkie pisma (listy zgłoszeniowe, podania do organizatora itp.)  muszą być składane na drukach ELH przygotowanych przez organizatora.

 

27. Postanowienie końcowe

Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie podczas trwania rozgrywek Elbląskiej Ligi Halowej oraz Pucharu Ligi. W kwestiach spornych bądź niejasnych ostateczna decyzja zawsze należy do organizatora.

 

Elbląg, 13-11-2017                                                                                Organizator

PEŁNY REGULAMIN MOŻNA POBRAĆ TU.

 

Reklama: